Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Цени

Намерете перфектния сървър за Вас.

Тип Сървър Параметри
RAM
[ГБ]
vCPU
[ядра]
Disk
[ГБ]
Цена на месец Цена на час Безплатен изходящ трафик на месец
[ГБ]
Допълнителна цена за Windows лиценз на месец Допълнителна цена за Windows лиценз на час
c1.tiny 1 1 40 $15.00 $0.0208 20 $15.00 $0.0208
c2.tiny 1 2 40 $19.00 $0.0264 30 $15.00 $0.0208
c1.small 2 1 40 $23.00 $0.0319 50 $15.00 $0.0208
c2.small 2 2 40 $29.00 $0.0403 60 $15.00 $0.0208
c3.small 2 4 40 $37.00 $0.0514 70 $15.00 $0.0208
c1.medium 4 2 40 $39.00 $0.0542 75 $15.00 $0.0208
c2.medium 4 4 40 $49.00 $0.0681 85 $15.00 $0.0208
c3.medium 4 6 40 $59.00 $0.0819 90 $15.00 $0.0208
c1.large 8 4 40 $76.00 $0.1056 135 $15.00 $0.0208
c2.large 8 8 40 $99.00 $0.1375 150 $15.00 $0.0208
m1.xlarge 16 8 40 $135.00 $0.1875 500 $15.00 $0.0208

Намерете перфектната услуга за Вас.

Услуги Описание Метрики Цена
Cloud Block Storage За допълнително място към вашия облачен сървър за ГБ на месец $0.05
Cloud Object Storage За обектно съхранение на данни, резервно копиране и архивиране за ГБ на месец $0.05
Network bandwidth Използван изходящ мрежов трафик ГБ $0.10
Public IP Address Публични IP адреси за външен достъп до сървърите в облака за IP адрес на месец $1.00
Професионални услуги Управление и/или прехвърляне на облачна инфраструктура, IT услуги, хибриден облак, персонализирани настройки на час $25 с договор
$40 без договор
AltScale Managed Cloud Непрекъснато наблюдение и поддръжка на клиентската инфраструктура и приложения в облака $ на месец $50.00
Cloud Backup Защитено резервно копиране на клиентските данни в облака. за ГБ на месец $0.05

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си!