Условия за ползване

Условия за ползване на сайта

Добре дошли в уеб сайта на АлтСкейл. С достъпването, сърфирането или използването на нашите уебсайтове, вие се съгласявате да спазвате и сте обвързани от следните Условия за ползване ('Условията'), както и тези включени като препратка. Моля, прегледайте внимателно настоящите Условия, преди да използвате уебсайта и информацията, предоставена от AltScale US, Inc., нейните дъщерни дружества и филиали (наричани по-долу 'АлтСкейл'). Ако не сте съгласни с тези условия, не би трябвало да използвате нашите уеб сайтове. AltScale може, без предизвестие, да променя по всяко време настоящите Условия и всяка друга информация, съдържаща се в този уебсайт. Последните Общи условия ще бъдат публикувани на нашите уебсайтове и трябва да прегледате Условията преди да използвате уеб сайта. Продължавайки да използвате уебсайтовете след публикуването на всички промени в тези условия ще се счита за приемане на тези промени.

Обхват на условията

Тези Условия се отнасят за уебсайтовете на АлтСкейл, намиращи се на адрес www.AltScale.com, и всички уебсайтове, (притежавани и/или управлявани), които са свързани с www.AltScale.com от АлтСкейл и нейните дъщерни дружества, включително уебсайтове АлтСкейл по целия свят и защитени зони на уеб сайтовете (уебсайтовете 'АлтСкейл'). Тези Условия се отнасят и за всички онлайн ресурси, материали, зони за изтегляне, инструменти и интерактивни места, предоставени на уеб сайтовете на АлтСкейл, включващи без ограничение блогове, форуми на общността, чатове, дискусионни сайтове, центрове за знания, 'Онлайн медии', както сега, така и в бъдеще. АлтСкейл може също така да публикува средноспецифични условия на използване, в който случай тези Условия остават в пълна сила и действие, доколкото Общите условия не противоречат на специфичните за средата условия за използване.

Собственост на съдържанието

Уебсайтовете на АлтСкейл - техните минали, настоящи и бъдещи версии; всички страници, намиращи се в уеб сайтовете на АлтСкейл; материалите и информацията на уеб сайтовете на АлтСкейл; всички графични, текстови, изображения, аудио, видео, уеб семинари, дизайн, компилация, рекламно копие, статии, потребителски интерфейси, произведения на изкуството, всякакви компютърни приложения и всякакви други материали, включително ограничения на дизайна, структурата, 'видът и усещането' и подреждането на такова съдържание, съдържащо се в уеб сайтовете на АлтСкейл (наричани по-долу 'Съдържание'); търговски марки, търговски марки, лога, имена на домейни и други отличителни елементи на марката, независимо дали са регистрирани или не, са контролирани или лицензирани от или до АлтСкейл и са защитени от законите за интелектуалната собственост ('Законите за интелектуалната собственост' включително, но не само, авторско право, търговска марка, търговско облекло, име на домейн, патент, търговска тайна, международни договори и други права на собственост и закони за нелоялна конкуренция). При използването на уебсайтовете АлтСкейл или на съдържанието, Вие приемате и се съгласявате да спазвате всички приложими закони за интелектуална собственост, както и всички специфични известия, съдържащи се в уеб сайтовете. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени.

Уебсайтовете АлтСкейл и Съдържанието не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, променяни, адаптирани, превеждани, предавани, показвани, публикувани, препродавани или разпространявани по какъвто и да е начин, без изричното писмено разрешение на АлтСкейл. Имате разрешение да ги възпроизвеждате на компютъра си, да отпечатвате и изтегляте съдържанието в този уебсайт само за ваша лична, нетърговска и образователна употреба. Трябва да запазвате авторски права и други известия върху всички копия на Съдържанието, което правите. Някои съдържания и документи, достъпни на този уебсайт, са с отворен код съдържание и документи, които са предмет на приложимия лиценз с отворен код и са маркирани по такъв начин. Използването на тези материали от ваша страна се урежда от индивидуалния приложим лиценз. Неупълномощеното използване на уеб сайтовете на АлтСкейл или съдържанието, съдържащо се или достъпно чрез уеб сайтовете на АлтСкейл или свързани с тях уеб сайтове, може да наруши приложимите закони за интелектуална собственост или други закони.

Уеб сайтовете на АлтСкейл, онлайн медиите и съдържанието могат да включват съдържанието, подадено от потребителя или от трети страни, като например обратна връзка и предложения, публикации или изложения, както и други материали (наричани по-нататък 'Доклади'), предназначени за преглед от широката публика или от членове на всяка публична или частна общност. АлтСкейл не претендира за собственост върху предоставеното от третото лице съдържание и няма никакво задължение или отговорност от какъвто и да е вид, включващо без ограничение, грешки, пропуски или повреди по отношение на Предложения. Заявленията не се преглеждат или одобряват от АлтСкейл и се предоставят само за удобство на клиентите и потребителите на АлтСкейл. АлтСкейл си запазва правото да следи, да ограничава достъпа, да редактира или премахва съдържанието, достъпно чрез онлайн медиите (Авторски права за нарушения). Вие не можете да използвате уебсайтовете, съдържанието или онлайн медии за каквато и да било цел или по какъвто и да е начин, който нарушава правата на трети лица. АлтСкейл ви насърчава да съобщавате за всяко съдържание на уеб сайтовете на АлтСкейл, за които смятате, че нарушава авторските ви права. Ако искате да подадете жалба за нарушение на авторски права, кликнете тук.

Търговски марки

Търговските марки, обозначенията за услуги, логотипите, лозунгите и имената на домейни ('Марки'), упоменати в уеб сайтовете на АлтСкейл, са търговски марки, запазени марки или регистрирани марки за услуги или търговски марки на AltScale US, Inc. или неговите дъщерни дружества, според Законите за запазените марки в Съединените щати и други държави и международните закони и договори. Другите имена на действителните компании и продукти, споменати в уеб сайтовете на АлтСкейл, могат да бъдат запазени марки на съответните им собственици, а позоваването на тях не предполага спонсорство, одобрение или асоцииране с АлтСкейл. Нищо, което се съдържа в уеб сайтовете на АлтСкейл, не трябва да се тълкува като предоставящо по подразбиране или по друг начин лиценз или право на използване на всякакви Марки, показвани на уеб сайтовете АлтСкейл. Не ви е позволено да използвате марки, показвани на уебсайтовете, метаданните или друг 'скрит текст', използващи марки на АлтСкейл и неговите лицензодатели, без предварително писмено разрешение от АлтСкейл или трета страна, която може да притежава марката.

Използване на уебсайта

Декларация за поверителност. Декларацията за поверителност на АлтСкейл, която може да се променя периодично, се отнася за събирането и използването на вашата информация и е част от тези условия чрез тази справка.

Защитени с парола зони. Достъпът до и използването на защитени с парола зони на уеб сайтовете на АлтСкейл е ограничен само до оторизирани потребители. Вие се съгласявате, че вие:

 • ще предоставяте актуална, пълна и точна идентификация, контакт и друга информация за вас, тъй като може да бъдете подканени от процеса на регистрация на уеб сайтовете на АлтСкейл
 • сте длъжни да поддържате актуални всички данни за регистрация и друга информация, която предоставяте на АлтСкейл;
 • сте изцяло отговорни за поддържането на сигурността на вашата парола, идентификация и акаунт и за всяка дейност, която се случва под Вашата сметка;
 • ще уведомите незабавно АлтСкейл за всеки неоторизиран достъп или използване на вашия акаунт или парола или друго нарушение на сигурността.

Разбирате, че всяко лице с паролата ви ще има достъп до профила ви и всички данни за регистрация, включително без ограничение достъпа до вашите сървъри и приложения, достъпни чрез вашия акаунт. Вие приемате единствения риск от неоторизиран достъп до профила си. АлтСкейл не носи отговорност пред вас за загуба, която може да възникне в резултат на използването на парола или профил от някой друг с или без ваше знание. Може да бъдете подведени под отговорност за загуби, понесени от АлтСкейл или друг потребител или посетител на уебсайтовете на АлтСкейл, поради някой друг, който използва паролата или профила ви. Не можете да използвате сметката на никого, без разрешението на титуляра на сметката.

Съдържание, което изпращате, бива проверявано от АлтСкейл. Блогове, форуми на общността, чатове и други дискусионни сайтове могат да се предоставят на нашите клиенти и потребители. Вие приемате и се съгласявате, че по отношение на всяко съдържание, което вие, като потребител, можете да подадете чрез онлайн медиите, станете публична информация и се счита, че сте предоставени на неповерителна основа, с изключение на автобиографиите, които могат да се споделят с АлтСкейл на база 'need to know'. Винаги трябва да бъдете предпазливи, когато изпращате лична информация за себе си или за трети лица в онлайн медии. АлтСкейл е свободен да използва или разпространява такова придобито съдържание на неограничена основа за каквато и да било цел и Вие предоставяте на АлтСкейл неотменим глобален, постоянен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, включване, предаване, показване, (включително, без ограничение, творчески идеи, предложения, материали, имена, гласове, подобие и друга лична идентифицираща информация, съдържаща се във Вашето Представяне) под всякаква форма и медии, които вече са известни или които стават които са известни в бъдеще за каквито и да било цели, включително, без ограничение, използването на такава информация, идеи, изобретения и творчески идеи за развитие, маркетинг и промоционални цели, без никакво предупреждение или компенсация за вас. АлтСкейл не е задължен да използва предоставеното съдържание и може да премахне всяко такова съдържание по всяко време по свое усмотрение. АлтСкейл си запазва правото да прекрати достъпа Ви до Онлайн медии по всяко време без предупреждение по каквато и да е причина.

Вие представлявате и гарантирате, че притежавате или по друг начин имате разрешение да предоставите такива материали и да предоставите на АлтСкейл правата, описани тук.

Няма незаконна или забранена употреба. Вие се съгласявате да не качвате, публикувате или по друг начин да предавате чрез онлайн медиите съдържание, което:

 • е подвеждащо, вредно, заплашително, злоумишлено, клеветническо, обидно, насилствено, нецензурно, порнографско, вулгарно, расово, етническо, религиозно или по друг начин нежелателно;
 • представлява неоторизирано разкриване на лична или поверителна информация;
 • нарушава който и да е патент, търговска марка, търговска тайна, право на публичност, авторски права, авторско право или друга интелектуална собственост или каквито и да е права на която и да е страна;
 • съдържа вируси, троянски коне, червеи, повредени файлове или кодове, файлове и програми, предназначени да възпрепятстват или унищожат функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер; шпионски и зловреден софтуер, предназначени за фишинг, с цел да се компрометира сигурността и целостта на данните и да се получи чувствителна лична или финансова информация.
 • Също така се съгласявате да не използвате уеб сайтовете АлтСкейл или онлайн медиите, за да:
 • се представя за служител или представител на АлтСкейл, неговите подразделения и дъщерни дружества;
 • неправилно представяте самоличността си или принадлежността си към дадено лице или организация;
 • да изпращат поща, спам, 'верижни писма' и други нежелани и неоторизирани комуникации;
 • да се опитвате да получите неоторизиран достъп до която и да е част или функция на уеб сайтовете АлтСкейл или всяка друга система или мрежи, свързани с уебсайта АлтСкейл или други услуги, предлагани чрез АлтСкейл и / или други профили, които не ви принадлежат или нарушават сигурността на част от уеб сайтовете на АлтСкейл чрез хакване, извличане на пароли или други средства;
 • да получават или да се опитват да получат всякаква информация, материали или документи, които не са нарочно предоставени чрез уебсайта на АлтСкейл или онлайн средата по какъвто и да е начин;
 • да се намесва в правилното функциониране на уебсайтовете на АлтСкейл или в която и да е друга транзакция, извършена на уеб сайтовете на АлтСкейл, или да ограничи или възпрепятства всеки друг потребител да осъществява достъп или използване на уебсайтовете на АлтСкейл чрез хакерство или деактивиране на която и да е част от уеб сайтовете на АлтСкейл;
 • нарушават приложимо местно, щатско, национално или международно право, включително, без ограничение, регламенти от Комисията за ценни книжа и борси в САЩ и Службата за контрол на чуждестранните активи.

Други условия

Вашата покупка на налични решения и услуги. Специфичните условия се отнасят за закупуването на услуги от АлтСкейл и за конкретни части или функции на уеб сайтовете на АлтСкейл. Задълженията на АлтСкейл по отношение на предлаганите от него услуги на уеб сайтовете на АлтСкейл се уреждат единствено от такива условия и нищо, което се съдържа в уеб сайтовете на АлтСкейл или в настоящите Условия, не се тълкува като изменящо специфичните условия на услугата. Материалите на уебсайтовете по отношение на услугите може да са остарели и АлтСкейл не поема ангажимент да актуализира такива материали. Не всички услуги, споменати в тези материали, ще бъдат налични във вашата страна и такива справки не означават, че АлтСкейл ще предоставя такива услуги във вашата страна.

Промоции. Уебсайтовете могат да съдържат или предлагат лотарии, конкурси, промоции или други подобни функции, които могат да бъдат предмет на отделен набор от правила, описващи конкурса или промоцията, и може да имат изисквания за допустимост, като например някои ограничения за възрастта или географския район. Ваше задължение е да прочетете тези правила, за да определите дали вашето участие, регистрация или влизане ще бъде валидно или ограничено и да определите изискванията на спонсора във връзка с приложимия конкурс или промоция.

Връзки с уеб сайтове на АлтСкейл

Ние високо ценим вашите усилия да дадете на клиентите си знания за нас. Можете да ги препратите към уеб сайтовете на АлтСкейл, като използвате текстова връзка и свързвате с началната страница на уебсайта АлтСкейл. Свързването директно с всяка друга уеб страница или съдържание в уеб сайтовете на АлтСкейл е забранено без писменото разрешение на АлтСкейл. АлтСкейл дава съгласието само относно връзки, в които връзката и страниците, активирани от връзката, не са:

 • дублирано съдържанието на уебсайта;
 • рамка или създадена друга граница около съдържанието на уебсайта или всякакви страници на уеб сайтовете, или използват други техники, които променят по някакъв начин визуалната презентация или външния вид на всяко съдържание в уеб сайтовете на АлтСкейл;
 • неправилно представяте връзката си с АлтСкейл или по друг начин създадена невярна принадлежност, връзка или асоциация с АлтСкейл;
 • означава, че АлтСкейл одобрява вас, вашия уеб сайт или вашите услуги или продуктови предложения;
 • представя невярно или подвеждащо впечатление за АлтСкейл или по друг начин да повреждат репутацията, свързана с името или търговските марки на АлтСкейл;
 • използвайте търговските марки на АлтСкейл в текста на страницата, метаданните и / или скрития текст, за да получите по-високи рангове от търсачките;
 • използвате името АлтСкейл, търговски марки, марки за услуги, цветове, лога или други характеристики на марката на AltScale, нито връзката ви с AltScale за цели или по какъвто и да е начин, който умишлено води до реклама или публичност без предварително писмено разрешение на АлтСкейл.

Като допълнително условие за разрешаване на връзката към уеб сайтовете на АлтСкейл, вие приемате, че АлтСкейл може по всяко време, по свое усмотрение, да прекрати разрешението да се свърже с уеб сайтовете на АлтСкейл. В такъв случай Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към уеб сайтовете АлтСкейл и да престанете да използвате търговската марка на АлтСкейл. АлтСкейл си запазва правото да деактивира всички неоторизирани връзки или рамки и не носи отговорност за съдържанието, достъпно на който и да е друг уебсайт, достигнат чрез връзки към или от уебсайтовете на АлтСкейл.

С изключение на връзките към логото, предоставени от АлтСкейл, не можете да използвате корпоративното лого на АлтСкейл или друга характеристика на марката, за да се свържете с АлтСкейл.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Уеб сайтовете на АлтСкейл могат да съдържат връзки и препратки към уебсайтове и ресурсите, различни от АлтСкейл източници ('Linked Websites') и са предоставени само за удобство. Ако решите да напуснете уеб сайтове на АлтСкейл и да имате достъп до свързани уеб сайтове, Вие правите това на свой собствен риск и АлтСкейл няма да носи никаква отговорност, произтичаща от или свързана с такива свързани уебсайтове и / или тяхното съдържание или каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се твърди, от или във връзка с всякаква покупка или използване на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такъв свързан уебсайт. АлтСкейл не прегледа свързаните уебсайтове и не носи отговорност за съдържанието, точността или мненията, изразени на тези уебсайтове. Включването на тези връзки в уебсайтовете ни не прилагат одобрение или одобрение от АлтСкейл на свързаните сайтове, техните организации или продукти и услуги. Моля, разберете, че свързаните уебсайтове, дори ако съдържат логото АлтСкейл, са независими уеб сайтове, а АлтСкейл не контролира съдържанието на този свързан уебсайт. Освен това АлтСкейл не е страна по или не носи отговорност за каквито и да било транзакции, които можете да сключвате с трета страна, дори ако научите за тази трета страна от АлтСкейл чрез референция или връзка, предоставена на уеб сайтовете на АлтСкейл.

Предстоящи изявления

Всички твърдения на уеб сайтовете на АлтСкейл, различни от изявления за исторически факт, са изявления, които биха могли да се считат за прогнозни изявления, включително, но не само, прогнози за финансова информация; всички изявления за исторически резултати, които могат да предполагат тенденции за нашия бизнес; всякакви изявления за оперативни подобрения или данни от трети страни, които могат да предполагат тенденции за нашия бизнес или индустрия; всякакви изявления за плановете, стратегиите и целите на АлтСкейл за бъдещи операции или предлагане на услуги; всички изявления за очакване или убеждения относно бъдещи събития, потенциални пазари или размер на пазара; развитие на технологиите; и всякакви изявления на предположения, свързани с някой от споменатите елементи. Рисковете, несигурностите и допусканията включват възможността очакваните ползи от нашите оперативни подобрения или предлагания на услуги да не се реализират. Тези твърдения се основават на редица предположения и оценки, които са обект на значителни несигурности, които включват рискове, много от които са извън нашия контрол, а не гаранции за бъдещи резултати. Ако тези рискове или несигурности се материализират или такива допускания се окажат неверни, резултатите от АлтСкейл могат да се различават съществено от нашите настоящи очаквания в резултат на много фактори, включително, но не само: непредвидимият характер на нашия бързо развиващ се пазар и тримесечните колебания в нашата дейност ; последиците от конкуренцията; както и всякакви неблагоприятни промени в нашите непреки взаимоотношения.

Отказ от гаранции

Използването и достъпът до уеб сайтовете АлтСкейл, онлайн медиите и съдържанието, публикувани от АлтСкейл, нейните дивизии, дъщерни дружества или потребителско съдържание, публикувано от трети страни, е на ваш личен риск. Уебсайтовете, онлайн средата и съдържанието се предоставят само за информационни цели на принципа 'като е' и 'като налично' без изрична или подразбираща се гаранция от всякакъв вид, включително гаранции за продаваемост, ненарушение или пригодност за определена цел , АлтСкейл не дава никакви декларации, гаранции или гаранции по отношение на качеството, пригодността, истинността, точността или пълнотата на съдържанието. АлтСкейл освен това не дава никакви декларации, гаранции или гаранционни карти, че качеството и надеждността на всяка информация и хостинг услуги, получени от уебсайта, онлайн медиите и / или съдържанието, ще отговарят на вашите очаквания и изисквания, да бъдат без вируси или да извършват грешки и повреда - Безплатно. Вие поемате всички рискове и отговорност за каквито и да е загуби или вреди на вашата компютърна система, данни и бизнес, произтичащи от използването на уебсайта, онлайн средата и / или съдържанието.

Ограничена отговорност

Вие изрично разбирате и се съгласявате, че АлтСкейл и който и да е сътрудник на потребителско генерирано съдържание чрез онлайн медии ('AltScale Licensors') НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН за Вас относно:

 • всяка загуба или вреда, която може да възникне, включително, без ограничение, в резултат на каквото и да било разчитане от Вас върху точността, пълнотата или пригодността на Съдържанието, или каквито и да е промени, които АлтСкейл и АлтСкейл лицензентите могат да направят на Уебсайтовете, Онлайн Средства и Съдържание, или временно прекъсване или постоянно прекратяване на предоставянето на онлайн медиите и съдържанието или, ако е приложимо, невъзможността да защитите данните или паролите в профила си.
 • в пълната степен, разрешена от закона, лицензите на АлтСкейл и АлтСкейл не носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, специални, случайни, последващи, наказателни или образцови щети, произтичащи от или във връзка с използването или свързаните с тях уеб сайтове, онлайн медии и Съдържание (включително, без да се ограничава до загуба или повреда на бизнеса, приходи, репутация или данни), дори ако изпълнителите на AltScale и AltScale преди това са били уведомени или разумно са могли да предвидят възможността за такива щети, независимо дали са в нарушение на договор, небрежност или други изкривени действия.
 • Тъй като някои юрисдикции забраняват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, части от горното ограничение или изключване може да не се отнасят за вас.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите АлтСкейл, неговите акционери, служители, директори, агенти, служители и представители и лицензодатели на АлтСкейл, техните дъщерни дружества, дъщерни дружества, акционери, служители и представители, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трети лица, възникнали от или свързани с:

 • вашето използване и достъп до уеб сайтове, онлайн медии и съдържание;
 • съдържанието, което изпращате, публикувате, предавате или по друг начин предоставяте чрез уебсайта и онлайн средата;
 • нарушаването на тези Общи условия или Общите условия на уебсайта.Това задължение за обезщетение ще остане в сила след прекратяването на вашия акаунт в AltScale или тези Условия.

Общ

Условията представляват цялостното споразумение между вас и АлтСкейл, отнасящо се до използването и достъпа ви до уебсайтовете и онлайн медии и съдържание. Възможно е също да бъдете обект на специфични условия за онлайн медии или съдържание. Законът на Тексас и федералният закон на САЩ уреждат всички действия, свързани с Условията и използването на онлайн медиите и съдържанието, без оглед на правилата за избор на закона. Във всеки спор между вас и АлтСкейл вие се съгласявате да подадете лична и изключителна юрисдикция на съдилищата, разположени в окръг Бексар, Тексас, САЩ. В случай на нарушение на Условията, АлтСкейл си запазва правото да деактивира Вашия достъп до Онлайн Средства и Съдържание и да търси всички средства за защита, които са на разположение по закон и в справедливост.

Благодарим ви, че прочетете тези Общи условия, а сега се радвайте на нашите уеб сайтове.