FireWallaaS

FireWallaaS

Лесно защитете вашия инфраструктурен обект и контролирайте видимостта на услугите върху вашите виртуални машини . Възползвайте се от нашите безплатни облачни защитни стени, идеални както за тестови, така и за продукционни инсталации, гарантиращи най-високо ниво на сигурност за вашите приложения.

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ

Ползи

Ценова ефективност: FWaaS отстранява нуждата от инвестиции и поддръжка на специализирани физически устройства за защитни стени. Това намалява капиталовите разходи и оперативните разходи, свързани с процесите на закупуване, поддръжка и ъпгрейд на хардуера.

Централизирано управление: FWaaS предоставя централизиран интерфейс за управление чрез облачното контролно табло.

Мащабируемост: С FWaaS можете лесно да повишавате или намалявате възможностите на вашият защитен стенопровод, за да се адаптирате към промени в мрежовия трафик и изискванията, без да е необходимо да инвестирате в допълнителен хардуер.

Характеристики

Бързо Инсталиране

Създаването на инфраструктура на firewall обикновенно изисква време за конфигуриране и внедряване. FWaaS опростява този процес, като ви позволява бързо да установявате и управлявате правилата на firewall.

Последователни политики

FWaaS ви позволява да налагате последователни политики и правила за сигурност във всички мрежови сегменти и местоположения, осигурявайки еднаква защита и намалявайки риска от неправилни конфигурации.

Автоматизирано внедряване и организация

FWaaS може да бъде интегриран в работни потоци за автоматизация и организация в рамките на облака. Това означава, че можете да автоматизирате предоставянето и конфигурацията на правилата на защитната стена като част от вашите практики за инфраструктура като код.