Публичен облак

Напред към облака

Публичен облак

Публичният облак на АлтСкейл предоставя достъп до наличните ресурси за обществеността чрез интернет. Под ресурси се има предвид всякакви облачни изчисления, облачно съхранение на данни, приложения и други. Публичния облак позволява мащабируемост и споделяне на ресурси, които иначе не биха били възможни за постигане на успех на една организация.

АлтСкейл приема сигурността много сериозно. Стриктните правила защитават достъпа на данните на потребителите до други наематели в облака. За да получат достъп до допълнителни нива на сигурност, организациите могат да използват решенията за обществен облак в хибридизирана среда.

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ

Ползи

Замяна на инвестиционните с оперативни разходи

По-ниски разходи за електроенергия

Сигурност и защита на вашите ресурси

Спестявате разходи за поддръжка

Получете висока скалируемост и надеждност

Възможност за персонализиране на облачната среда

Характеристики

Икономичен модел

Използваме икономичен модел, в който вие плащате почасово за използваните от вас ресурси

Използване при необходимост

Възможност за почасово ползване. Таксува се само времето, през което сте ползвали услугата.

Надеждност

Надеждността на сървърите и мрежите, участващи в създаването на публичен облак и конфигурациите за резервиране, се изразява в това, че ако един физически компонент се провали, услугата 'облак' все още ще остане незасегната за останалите компоненти

Независимост на местоположението

Наличието на услугата публичен облак чрез интернет връзка гарантира, че услугите са достъпни навсякъде, независимо къде се намира клиента

Споделен хардуер

Вашият сървър споделя същите хардуерни устройства, устройства за съхранение и мрежови устройства като останалите наематели в облака

Ефективност на разходите

Обществените облаци обединяват по-големи ресурси и така се осъществяват икономии от мащаба