Управление на облак

Фокусирайте се върху това, което правите най-добре

Управление на облак

Всеки облак трябва да бъде управляван от някого, така че всяка компания е изправена пред две основни възможности:

Да управлява облака си самостоятелно, наемайки и обучавайки експерти, които да изпълняват всички сложни задачи, необходими за управление на облачната инфраструктура, инструменти и приложения.

Това което ние можем да ви предложим е възможността да спестите време и пари за придобиване на опит. Нашият екип управлява не само компютрите, хранилищата, мрежите и операционните системи на клиентите, но и сложните инструменти и приложения, които се изпълняват на тази инфраструктура. Управляваният облак позволява на всеки клиент да избира кои ИТ функции желае да управлява вътрешно, като остава всичко останало на нас.

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ

Ползи

Печелите повече свободно време и ресурси, които да насочите към развитието на пазара

Пестите разходи за ИТ специалисти

Предвидими месечни разходи

Намалявате риска за неуспех, получавайки 24/7 (денонощна) поддръжка

Непрекъснат мониторинг и навременна реакция

По-добър контрол върху нивата на обслужване, производителността и поддръжката

Използвате технология, която има дългосрочно бъдеще

Характеристики

Пълно обслужване

АлтСкейл управлява всички аспекти на инфраструктурата ви за бази данни, гарантирайки успешното ѝ функциониране, базирайки се на своя опит.

Покритие на всички нива на обслужване

Предлагаме по-добър контрол върху нивата на обслужване, производителността и поддръжката. Възползвайки се от цялостно обслужване на вашия облак, бизнеса получава непрекъснатост на услугите.

Възможност за многобройни облаци

Услугата предоставя възможност за репликация в различни облаци за възстановяване след бедствие, архивиране и геолокация

Пълно решение

Услугата управление на облак включва поддръжка и оразмеряване, управление и работа, планиране и оптимизиране

Здрава инфраструктура

АлтСкейл предлага стабилна мрежова инфраструктура с 24-часово управление. Също така можем да следим и сканираме мрежата за да удовлетворим изискванията за сигурност

Централизирани мрежови услуги и приложения

АлтСкейл управлява всички приложения и сървъри в централен център за данни. Потребителите на вашата отдалечена мрежа могат да имат достъп до централизирани данни в рамките на една и съща мрежа, включително виртуални услуги