QRScale

QRScale

QRScale дава възможност на компаниите, използващи безконтактна система за плащания(iBonus) да събират, групират и презентират данните на своите клиенти по модерен и разбираем начин. QRScale използва QR кодове, за да осигури потребителско преживяване близко до това на мобилните приложения без нужда от инсталиране на допълнителен софтуер. В зависимост от предпочитанията ви може да се интегрира с вашата система.

Администраторски интерфейс

Админският панел е предназначен за компании, училища, барове и т.н., които използват безконтактна система за плащания за управление на техния бизнес. Богатият на функционалности интерфейс позволя конфигуриране спрямо вашите бизнес нужди.

Интерфейс на собственика

Предоставя възможност на вашите търговци да получават информация в реално време за своите приходи и подпомага вземането на информирани решения. По този начин ще им бъде осигурено конкурентно предимство за промяна и адаптиране на техните нужди в рамките на няколко секунди.

Потребителски интерфейс

Предоставя информация на вашите клиенти относно транзакциите им без нуждата от инсталиране на допълнително приложение на техните устройства – просто сканирайте QR кода. Позволява на вашите потребители да открият нужната им информация по лесен и достъпен начин.

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ

Характеристики

Админски панел

Контролирай събитията си

Генерирай QR кодове при нужда

Оптимизирай логистиката си

Интегрирай се с iBonus система

Поддръжка за различни езици и валути

Интерфейс за търговци

Моментален достъп до информация, свързана с различни обекти

Организирай данните според своите нужди

Потребителски интерфейс

Интуитивен и съвременен дизайн

Следи баланса си в реално време

Достъп до карта за събитието

Пълна история на транзакциите

Поддръжка на различни езици