VPNaaS

VPNaaS

VPN или „виртуална частна мрежа“ е група компютри или дискретни мрежи, свързани заедно през публична мрежа като интернет. VPN обезпечава свързаността на вашия компютър към интернет, за да се увери, че всички данни, които сте получили или изпратили са криптирани и скрити.

Виртуалната частна мрежа (VPN) ви помага да осигурите и настроите висока достъпност за вашите приложения и услуги, като обхващате вътрешна мрежа от няколко различни центрове за данни и дори места в различни облаци.

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ

Ползи

Елиминира необходимостта от инвестиции в хардуер, софтуер и работна сила в областта на ИТ

Осигурява висока наличност чрез архивиране, с цел осигуряване на непрекъснатост

Осигурява отдалечен достъп до фирмения вътрешен имейл и интернет

Увеличава производителността на работните процеси

Характеристики

VPN на ниво сайт

Свържете множество отдела от различни локации към основния ви офис

Позволете вътрешно споделяне на файлове, сигурно вътрешно мрежово приложение между отделни офиси

VPN за отдалечен достъп

Повишете мобилността на работната сила, като й позволите да проверява фирмения имейла или вътрешномрежовите ресурси

Сигурност на достъпа