Обучение

Обучение

Облачните технологии имат силен и всеобхватен ефект върху бизнеса и живота на хората. Една от прогнозите за облачната индустрията е именно, че тя създава нови професии, нови начини на работа и организиране на бизнес процесите. Очаква се облачна инфраструктура да създаде милиони нови възможности.

За да се да се ускори процеса и да се даде възможност на фирмите да извлекат навреме полза от облачните технологиите е нужно специфично знание и съответното обучение. Именно заради това АлтСкейл предлага обучение в областта на облачните технологии. В тази връзка при нас работи екип от специалисти с теоретични и практически знания и умения.

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ

Ползи

Бъдете актуални, имайки познания в последните технологични разработки

Проследявайте технологичните промени

Бъдете конкурентоспособни

Поддържайте знанията и уменията, които притежавате

Повишете иновативността във фирмените стратегии и продукти

Характеристики

Значение на облачната инфраструктура

История на облачните технологии

Виртуализация и хипервайзори

Модели на услугите (IaaS)

Компоненти и архитектура на облака

Облачни платформи

Частни, публични и хибридни облаци

Облачно съхранение на данни

Доставчици на облачни услуги

Бизнес модел на облака

Приложение на облачната инфраструктура

Инсталиране на облачка инфраструктура

Операционна система, ssh ключове

Хранилища и ключове

MySQL, NTP, RabbitMQ

Услуга за идентифициране на ключови думи

Услугите: 'Glance image' и 'Cinder volume'

Хипервайзори и изчислителни услуги

Софтуерно дефинирани мрежи (ovs + quantum)

Табло

Проверка на инсталацията

Администриране на облачна инфраструктура

Потребители и проекти

Изображения и конфигурации ('Images and flavors')

Софтуерно дефинирани мрежи

Достъп и сигурност

Instances and snapshots

Volumes and snapshots

Containers and objects

Оптимизации

Защита на физическата инфраструктура

Мониторинг