Консултиране

Консултиране

АлтСкейл предлага комплексни услуги за анализиране, консултиране, оптимизация, проектиране и внедряване на технологични решения. Екипът е изграден от професионалисти в различни области на информационните технологии, което е предпоставка за пълното анализиране на информационното състояния на всяка компания и предоставяне на най-добрите консултантски услуги.

Услугата ИТ консултиране се подразделя на три основни направления, а именно анализиране на информационните технологии, провеждане на консултации по отношение на ИТ оптимизации, както и консултации свързване с проектиране и внедряване на различни решения.

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ

Ползи

Подобрявате бизнеса си

Свеждате риска от грешки до минимум

Намирате решения (отговори) бързо и лесно

Дългогодишен опит на компанията

Познания в широк диапазон от области

Повишавате конкурентното си предимство

Извършване на изчерпателен анализ

Характеристики

Анализиране на:

Хардуерна Инфраструктура

Софтуерна Архитектура

База данни

Мрежи

Сигурност

Оптимизиране на:

Разходите

Сигурността

Мрежите

Базата данни

Хардуерното оборудване

Софтуерна Архитектура

Проектиране и/или внедряване на

ИТ инфраструктура за нуждите на вашия бизнес.

Имплементиране готови решения

Проектиране и изграждане на компютърни мрежи

Цялостни софтуерни и хардуерни решения

Внедряване на облачни решения

Решения свързани с обработка на данни и защита на тяхната сигурност