Цени

Облачни Услуги

Tiny

C1

Цена на час: $0.0306

  Параметри:

 • RAM[GB]: 1
 • vCPU[core]: 1
 • Disk[GB]: 40
 • Безплатен изходящ трафик на месец[GB]: 30

$22.00

на месец

ЗАКУПИ
Small

C2

Цена на час: $0.0611

  Параметри:

 • RAM[GB]: 2
 • vCPU[core]: 2
 • Disk[GB]: 40
 • Безплатен изходящ трафик на месец[GB]: 90

$44.00

на месец

ЗАКУПИ
Medium

C2

Цена на час: $0.1042

  Параметри:

 • RAM[GB]: 4
 • vCPU[core]: 4
 • Disk[GB]: 40
 • Безплатен изходящ трафик на месец[GB]: 128

$75.00

на месец

ЗАКУПИ
Large

C1

Цена на час: $0.1597

  Параметри:

 • RAM[GB]: 8
 • vCPU[core]: 4
 • Disk[GB]: 40
 • Безплатен изходящ трафик на месец[GB]: 203

$115.00

на месец

ЗАКУПИ
Extra Large

M1

Цена на час: $0.2847

  Параметри:

 • RAM[GB]: 16
 • vCPU[core]: 8
 • Disk[GB]: 40
 • Безплатен изходящ трафик на месец[GB]: 750

$205.00

на месец

ЗАКУПИ
Extra Large Storage

S1

Цена на час: $0.2847

  Параметри:

 • RAM[GB]: 16
 • vCPU[core]: 8
 • Disk[GB]: 80
 • Безплатен изходящ трафик на месец[GB]: 750

$225.00

на месец

ЗАКУПИ
VPNaaS

  VPN или виртуална частна мрежа е група от компютри или отделни мрежи, свързани заедно чрез обществена мрежа като интернет. VPN гарантира, че вашият компютър се свързва с интернет, за да се увери, че всички данни, които сте получили или изпратили, са криптирани и скрити.

  VPNaaS ви помага да защитите и настроите висока наличност за вашите приложения и услуги, като обхваща вътрешна мрежа в няколко различни центъра за данни и дори местоположения в различни облаци.

  Предимства:

 • Рентабилен - няма нужда да инвестирате в хардуер, софтуер или ИТ персонал
 • Висока наличност с резервна услуга за осигуряване на непрекъсната услуга
 • Сигурен отдалечен достъп до вътрешния имейл и интранет на компанията
 • Увеличете производителността на мобилната работна сила
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ
DNSaaS

  Когато добавите домейн, който притежавате към вашия акаунт в Altscale, отключвате възможността лесно да управлявате DNS записите на домейна чрез контролното табло и API. Освен това, домейните, управлявани в Altscale, се интегрират безпроблемно с Altscale Балансиращи сървъри и Обектно съхранение, улеснявайки процеса на автоматично управление на SSL сертификати.

  Предимства:

 • С отворени API, услугата предоставя опростена структура за управление и автоматично генерира DNS записи за сървърите.
 • DNSaaS е мулти-проектна услуга, което означава, че тя позволява хостване на повече от един проект, както и поддръжка на сигурността на свързаните ресурси.
 • Висока наличност: Вградените в OpenStack възможности за reduncancy и аварийно превключване допълват DNSaaS, гарантирайки, че DNS услугите остават достъпни дори при повреди на хардуера или мрежата.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ
LBaaS

  Ролята на балансиращото натоварване е да разпределя клиентските заявки в пула от сървъри, включително заявки за пренасочване, когато член на пула се провали. LBaaS използва агенти, които контролират конфигурацията на HAProxy и управляват демона на HAProxy. Тези базирани на HAProxy балансьори на натоварването имат мрежов достъп до клиенти и до членски сървъри, които отговарят на клиентски заявки, като изискват и получават Neutron мрежови портове и IP адреси.

  Предимства:

 • LBaaS позволява контрол на натоварването
 • LBaaS подпомага смекчаването на DoS (отказ на услуга) атаки
 • LBaaS гарантира, че входящите заявки се насочват към едно и също копие в рамките на набор от множество екземпляри
 • LBaaS предоставя балансьори на натоварването при поискване и в случай на дозирани облаци
 • Плащате за услуги за балансиране на натоварването на база комунални услуги
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ
FireWallaaS

  Лесно защитете вашия инфраструктурен обект и контролирайте видимостта на услугите върху вашият Droplets. Възползвайте се от нашите безплатни облачни защитни стени, идеални както за тестови, така и за продукционни инсталации, гарантиращи най-високо ниво на сигурност за вашите приложения.

  Предимства:

 • Ценова ефективност: FWaaS отстранява нуждата от инвестиции и поддръжка на специализирани физически устройства за защитни стени. Това намалява капиталовите разходи и оперативните разходи, свързани с процесите на закупуване, поддръжка и ъпгрейд на хардуера.
 • Централизирано управление: FWaaS предоставя централизиран интерфейс за управление чрез облачното контролно табло.
 • Мащабируемост: С FWaaS можете лесно да повишавате или намалявате възможностите на вашият защитен стенопровод, за да се адаптирате към промени в мрежовия трафик и изискванията, без да е необходимо да инвестирате в допълнителен хардуер.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ
Обектно съхранение

  Постигнете мащабируемост, скорост и надеждност с Altscale Обектно съхранение, което работи в хармония с вашето локално съхранение, за да осигури безпроблемно разширение на бизнесът ви.

  Лесно управлявайте вашето Altscale Обектно съхранение, като използвате обширната екосистема от инструменти, пособия, добавки, разширения и библиотеки S3, които имате на разположение.

  Предимства:

 • Ценова ефективност: Обектното съхранение следва модела 'плати колкото ползваш', като отстранява нуждата от предварителни инвестиции в хардуер. Клиентите плащат само за съхранението, което използват, оптимизирайки своят бюджет.
 • Опростено управление: Клиентите могат да организират и извличат данни без сложността на традиционните файлови системи. Обектното съхранение използва уникални идентификатори за всеки обект, което опростява управлението и организацията на данните.
 • Гъвкавост на интеграцията: Обектното съхранение лесно се интегрира с различни приложения и платформи, позволявайки на клиентите да го включат безпроблемно в съществуващите си работни процеси.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ
Блоково Съхранение

  Блоково съхранение, оптимизирано за бизнесът ви, с изключителна производителност

  Сигурно свържете инстанциите си с нашето високодостъпно блоково съхранение, използващо най-новата технология в сферата, която надминава както SSD, така и традиционните HDD устройства. Изживейте мащабируемост и подобрена производителност за интензивният обмен на данни във вашите приложения.

  Предимства:

 • Интерфейсът е съвместим с различни инструменти и приложения, което улеснява интеграцията със съществуващите системи и софтуер.
 • Блоковото съхранение предоставя поддръжка на множество потребители, което ви позволява да създавате изолирани съхранителни ресурси за различни проекти или наематели в споделена облачна среда.
 • Системите за блоково съхранение често поддържат функции като редундантност и аварийно превключване, гарантирайки, че данните остават достъпни дори ако компонент на хардуера или съхранителният възел се повреди.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

ЗАКУПИ

Решения

Частен Облак

  Частният облак е специален модел на изчислителни облаци, който включва отделна и сигурна среда, базирана на облак, в която може да работи само определен клиент. Той осигурява изчислителна мощ като услуга във виртуализирана среда, като използва базов ресурс от физически изчисления. В частния модел, облакът е достъпен само от една организация, което й осигурява по-голям контрол и поверителност.

  Предимства:

 • Персонализиране на облачната среда
 • По-голяма защита на вашите ресурси
 • Споделяне на ресурси сред голям брой потребители
 • Гъвкавост и мащабируемост, които отговарят на вашите изисквания
 • Вие контролирате честотата на архивиране и възстановяване
 • Подобрява разпределението на ресурсите
 • Повече контрол върху данните ви
 • Мрежата е по-устойчива на индивидуалните неуспехи
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Управление на облак

  Всеки облак трябва да бъде управляван от някого, така че всяка компания е изправена пред две основни възможности:

  Да управлява облака си самостоятелно, наемайки и обучавайки експерти, които да изпълняват всички сложни задачи, необходими за управление на облачната инфраструктура, инструменти и приложения.

  Предимства:

 • Печелите повече свободно време и ресурси, които да насочите към развитието на пазара
 • Пестите разходи за ИТ специалисти
 • Предвидими месечни разходи
 • Намалявате риска за неуспех, получавайки 24/7 (денонощна) поддръжка
 • Непрекъснат мониторинг и навременна реакция
 • По-добър контрол върху нивата на обслужване, производителността и поддръжката
 • Използвате технология, която има дългосрочно бъдеще
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Публичен облак

  Публичният облак на АлтСкейл предоставя достъп до наличните ресурси за обществеността чрез интернет. Под ресурси се има предвид всякакви облачни изчисления, облачно съхранение на данни, приложения и други. Публичния облак позволява мащабируемост и споделяне на ресурси, които иначе не биха били възможни за постигане на успех на една организация.

  Предимства:

 • Замяна на инвестиционните с оперативни разходи
 • По-ниски разходи за електроенергия
 • Сигурност и защита на вашите ресурси
 • Спестявате разходи за поддръжка
 • Получете високи растеж и надеждност
 • Възможност за персонализиране на облачната среда
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Самостоятелно хостван облак

  Софтуер за синхронизиране и споделяне на файлове, снимки, задачи, бележки, календар и контакти на облачни сървъри. Файловете в споделените директории автоматично и незабавно се синхронизират със сървъра, както и с всички синхронизирани устройства. Достъпът до него се осъществява чрез специално разработено приложение или браузър от различни устройства и мрежи.

  Като използвате облачно пространство, не е необходимо да съхранявате информацията на вашия твърд диск. Вместо това можете да получите достъп до него отвсякъде и да го изтеглите на всяко устройство по ваш избор, включително лаптопи, таблети или смартфони. Освен това можете също да редактирате файлове като документи на Excel, Word или PowerPoint презентации, едновременно с други потребители, което го прави удобно да работите далеч от офиса.

  Предимства:

 • Криптиране на файлове на сървър за по-висока защита на вашите данни
 • Лесно и удобно сътрудничество
 • Десктоп и мобилна връзка
 • Достъп чрез приложение (Android & iOS)
 • Директна и незабавна синхронизация
 • Организиране на срещи и задачи
 • Субдомейн на компанията
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Разпределено съхранение

  Изпитайте авангардната мощ на разпределеното съхранение - подход за съхранение на данни, който подпомага растежа на вашия бизнес. С безпроблемна мащабируемост, устойчивост на грешки и висока наличност, нашето решение за разпределено съхранение дава възможност на вашите приложения да процъфтяват. Издигнете бизнеса си до нови висоти с нашата най-съвременна технология за разпределено съхранение днес!

  Предимства:

 • Децентрализираният дизайн на разпределената памет намалява нуждата от скъп централизиран хардуер, което води до спестяване на разходи.
 • С репликацията на данни, разпределеното съхранение гарантира излишък на данни, намалявайки риска от загуба на данни и подобрявайки надеждността.
 • Разпределеното съхранение улеснява достъпа до данни от всяко място в мрежата, като насърчава безпроблемната екипна работа сред географски разпръснати екипи.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Backup решения

  За да се предпазим от заплахи от ransomware и други потенциални сценарии за загуба на данни, внедрихме цялостна стратегия за архивиране. Нашата автоматизирана система за архивиране гарантира, че потребителските данни се архивират редовно и сигурно в отделни и изолирани места за съхранение. Като поддържаме множество версии на данни, можем бързо да възстановим файловете до последното им състояние в случай на атака на ransomware или други видове заплахи и рискове.

  Предимства:

 • Предотвратяване на загуба на данни: Резервните копия предпазват от загуба на данни поради хардуерни повреди, случайно изтриване, грешки в софтуера или кибератаки като ransomware. Ако оригиналните данни се повредят или станат недостъпни, можете да ги възстановите от архива.
 • Възстановяване от Ransomware: Атаките на ransomware криптират вашите данни и изискват плащане за декриптиране. С резервно копие можете да възстановите данните си, без да плащате откупа.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Уеб Хостинг

  Добре дошли в света на удобния уеб хостинг, захранван от cPanel, водещият в индустрията контролен панел, на който се доверяват милиони собственици на уебсайтове и хостинг доставчици по целия свят. С cPanel управлението на вашия уебсайт, имейл и домейн става удоволствие, което ви позволява да се съсредоточите върху това, което е най-важно - разширяване на вашето онлайн присъствие.

  Предимства:

 • Възползвайте се от лекотата на управление на уебсайта си с удобния за потребителя интерфейс на cPanel.
 • cPanel рационализира много задачи, които иначе биха изисквали ръчна конфигурация и взаимодействие с командния ред, спестявайки време и усилия.
 • Можете да създавате и управлявате бази данни с помощта на инструменти като phpMyAdmin. Това е особено полезно за системи за управление на съдържанието (CMS) като WordPress, които разчитат на бази данни.
 • Cpanel има авангардни функции за сигурност. Внедрете firewalls, защитете с парола директории и управлявайте SSL сертификати без усилие, за да защитите вашите онлайн активи
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Частен Git-мениджър на хранилище

  GitLab е уеб-базиран мениджър на хранилища, който позволява на екипите да си сътрудничат върху код, да дублират код за безопасно създаване и редактиране на нови проекти, след което да обединяват завършен код в съществуващи проекти. GitLab е написан на езика за програмиране Ruby и включва Wiki и функции за проследяване на проблеми.

  Предимства:

 • Видим - Вижте всичко, което има значение
 • Останете във вашия поток
 • Не чакайте синхронизирането
 • Управлявайте проекти, а не инструменти
 • Подобрете времето на цикъла
 • Ефективно - Сътрудничете без да чакате
 • Започнете веднага
 • Работете едновременно
 • Без повече предавания
 • Управляван - Развивайте се и работете с увереност
 • Сигурността и съответствието вече са вградени
 • Опростете управлението на потребителите
 • Ускорете одита
 • Действайте със сигурност
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
QRScale

  Уеб приложение, което използва QR кодове, за да предостави сигурна среда за вашия бизнес и потребители

  QRScale позволява на компаниите, които използват системата за безкасово плащане (iBonus), да събират, групират и представят данните на своите клиенти по изискан и същевременно разбираем начин. QRScale се възползва от QR кодовете, за да осигури изживяване, подобно на мобилното приложение, но без стъпката за инсталиране. Ние можем да се интегрираме с вас или вие можете да се интегрирате с нас, въпрос на предпочитание.

  Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Оптично разпознаване на символи

  Оптично разпознаване на символи (OCR) е технология, която извлича текста от изображение или от сканиран документ, така че да може да се редактира, форматира, индексира или автоматично да се превежда. Софтуерът разпознава символи както на латиница, така и на кирилица, от хартиени документи и ги конвертира в електронни файлове. Извършва търсения в цялата база и намира точното място на търсения символ/дума. Подходящ е при автоматизиране на отброявания и специфични задачи по обработка на данни от анкети и въпросници. OCR е бърз и точен, гарантиращ, че съдържанието на документа остава непроменено. Способността за търсене е полезна, при обработка на голям обем или висок приток на документи.

  Предимства:

 • Ускорява процеса на търсене
 • Намалява разходите
 • Увеличава точността
 • Удобен достъп до информацията от различни места
 • Насочен е към опазване на околната среда
 • Управлението на документи става почти без усилия
 • С него печелите повече физическо място
 • Достъпът може да е строго контролиран и да имате възможността за пълен одит на всеки достъп до документите
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Проследяване на заявки

  Търсите ли устойчива, лесна за ползване и ефективна система за управление на заявки, която да революционализира операциите ви за обслужване на клиенти? Представяме ви нашата развита Система за Управление на Заявки - всичко в едно решение, предлагано от AltScale, създадено с цел да ви помогне да предоставяте изключително обслужване на вашите клиенти, да оптимизирате процеса на поддръжка, както и да изградите трайни клиентски взаимоотношения.

  Предимства:

 • Спростена и лесна за използване.
 • Предоставя инструменти за отчетност и анализ, които ви позволяват да проследявате ключови показатели на ефективност (KPI-та), свързани с операциите ви по обслужване на клиенти.
 • Подпомага сътрудничеството между системите, като им позволява да работят заедно по заявки.
 • Управлявайте клиентските профили и проследявайте техните взаимодействия с вашият екип за поддръжка.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Система за вътрешнофирмена комуникация

  Системата свежда цялата фирмена комуникация до едно, като същевременно позволява достъп от всякъде. Общувайте безпроблемно, достигайте до всеки, навсякъде, от всяко устройство. Свържете инструментите си и оптимизирайте работните процеси. Системата позволява интеграция със съществуващи приложения и изграждане на нови работни потоци. Дайте възможност на вашите екипи да си сътрудничат по-бързо и по-ефективно от всякога. Задоволете нуждите си за сигурност и съответствие.

  Предимства:

 • Подобрява комуникацията в организацията
 • Повишава сътрудничеството
 • Лесна мащабируемост от десетки до стотици потребители
 • Налични приложения за iOS, Android, Windows, Mac, Linux
 • Неограничено архивиране и търсене
 • Сигурност, конфигурация и мащабируемост
 • Фирмено брандиране
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Електронно обучение

  Добре дошли в трансформиращо изживяване за електронно обучение, задвижвано от нашата усъвършенствана система за управление на обучението (LMS). Независимо дали сте индивидуално учащо се лице, преподавател или организация, която се стреми да даде възможност на вашата работна сила, нашето решение за електронно обучение е вашият вход към динамично и интерактивно образователно пътуване.

  Предимства:

 • Надеждна сигурност и поверителност: Бъдете сигурни, че вашите данни са в сигурни ръце с нашите подсилени мерки за сигурност и съответствие с GDPR. Съсредоточете се върху вашето образователно изживяване, без да се притеснявате за загуба на данните
 • Многоезична поддръжка: Електронното обучение, което AltScale предлага, поддържа множество езици, което го прави подходящо за глобална публика и чуждестранни учащи.
 • Предлага интуитивен и удобен за потребителя интерфейс както за преподаватели, така и за учащи. Тази достъпност допринася за положително потребителско изживяване и увеличава желанието за обучение.
 • Бъдете в крак с вашето учебно пътуване с подробно проследяване на напредъка и проницателни анализи.
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Обучение

  Облачните технологии имат силен и всеобхватен ефект върху бизнеса и живота на хората. Една от прогнозите за облачната индустрията е именно, че тя създава нови професии, нови начини на работа и организиране на бизнес процесите. Очаква се облачна инфраструктура да създаде милиони нови възможности.

  За да се да се ускори процеса и да се даде възможност на фирмите да извлекат навреме полза от облачните технологиите е нужно специфично знание и съответното обучение. Именно заради това АлтСкейл предлага обучение в областта на облачните технологии. В тази връзка при нас работи екип от специалисти с теоретични и практически знания и умения.

  Предимства:

 • Бъдете актуални, имайки познания в последните технологични разработки
 • Проследявайте технологичните промени
 • Бъдете конкурентоспособни
 • Поддържайте знанията и уменията, които притежавате
 • Повишете иновативността във фирмените стратегии и продукти
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ
Консултиране

  АлтСкейл предлага комплексни услуги за анализиране, консултиране, оптимизация, проектиране и внедряване на технологични решения. Екипът е изграден от професионалисти в различни области на информационните технологии, което е предпоставка за пълното анализиране на информационното състояния на всяка компания и предоставяне на най-добрите консултантски услуги.

  Предимства:

 • Подобрявате бизнеса си
 • Свеждате риска от грешки до минимум
 • Намирате решения (отговори) бързо и лесно
 • Дългогодишен опит на компанията
 • Познания в широк диапазон от области
 • Повишавате конкурентното си предимство
 • Извършване на изчерпателен анализ
 • Прочети още...

$$$

цена при запитване

АКТИВИРАЙ