Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Комуникационна система

Five people bumping fists.

Система за вътрешнофирмена комуникация

Сигурно и ефективно сътрудничество

  Системата свежда цялата фирмена комуникация до едно, като същевременно позволява достъп от всякъде. Общувайте безпроблемно, достигайте до всеки, навсякъде, от всяко устройство. Свържете инструментите си и оптимизирайте работните процеси. Системата позволява интеграция със съществуващи приложения и изграждане на нови работни потоци. Дайте възможност на вашите екипи да си сътрудничат по-бързо и по-ефективно от всякога. Задоволете нуждите си за сигурност и съответствие.

 

Ползи

Подобрява комуникацията в организацията

Повишава сътрудничеството

Лесна мащабируемост от десетки до стотици потребители

Налични приложения за iOS, Android, Windows, Mac, Linux

Неограничено архивиране и търсене

Сигурност, конфигурация и мащабируемост

Фирмено брандиране

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!