Проследяване на заявки

Laptop showing Ticket Tracking system.

Система за управление на заявки

Организирайте своя работен ден

    Управление на заявките/задачите е системата, от която се нуждаете, за да проследите важните задачи, които не можете да си позволите да забравите. Системата е подходяща за организации от всякакъв мащаб, за проследяване и управление на заявките на клиентите, вътрешните задачи по проекти и работните потоци. При изпращане на заявка се създава билет, който притежава персонализиран жизнен цикъл, безпроблемна интеграция по имейл, конфигурируема автоматизация и други подробни разрешения. Request Tracker (RT) обслужва потребностите на вашите клиенти, вашия персонал и вас.

   Система, която оптимизира проследяването на задачи/заявки, като гарантира изпълнението на им, уведомявайки длъжностните лица, техните ръководители и клиенти. Всяка от заявките притежава статут на движение и отговорник за изпълнението й. Системата помага на мениджмънта да проследява както изпълнението, така и изпълнителя на задачата.

Ползи

Проследява историята на заявките

Сортира свързаните билети по определен признак

Разпределя билети към подходящия служител

Позволява задаване на приоритет и автоматично скалиране

Повишава отчетността и организираността

Изпраща имейл при промяна състоянието  на задачата както на служителя, така и на заявителя

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече. Съгласен съм