Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Проследяване на заявки

Laptop showing Ticket Tracking system.

Система за управление на заявки

Организирайте своя работен ден

    Управление на заявките/задачите е системата, от която се нуждаете, за да проследите важните задачи, които не можете да си позволите да забравите. Системата е подходяща за организации от всякакъв мащаб, за проследяване и управление на заявките на клиентите, вътрешните задачи по проекти и работните потоци. При изпращане на заявка се създава билет, който притежава персонализиран жизнен цикъл, безпроблемна интеграция по имейл, конфигурируема автоматизация и други подробни разрешения. RT обслужва потребностите на вашите клиенти, вашия персонал и вас.

   Система, която оптимизира проследяването на задачи/заявки, като гарантира изпълнението на им, уведомявайки длъжностните лица, техните ръководители и клиенти. Всяка от заявките притежава статут на движение и отговорник за изпълнението й. Системата помага на мениджмънта да проследява както изпълнението, така и изпълнителя на задачата.

Ползи

Проследява историята на заявките

Сортира свързаните билети по определен признак

Разпределя билети към подходящия служител

Позволява задаване на приоритет и автоматично скалиране

Повишава отчетността и организираността

Изпраща имейл при промяна състоянието  на задачата както на служителя, така и на заявителя

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!