Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Управление на Човешките Ресурси

Man holding human resource management

Управление на човешките ресурси

Обединете своите служители

    Софтуерът за управление на човешките ресурси (HRM) ви помага да изберете точно това, от което се нуждаете, оставяйки всичко останало за друг удобен случай. Индивидуалните модули, които ви предлагаме са предназначени за решаване на всеки един от вашите проблеми, обвързан с човешките ресурси на компанията ви.

    HRM софтуерът предоставя рамка за автоматизиране на ключови услуги, свързани с човешките ресурси, като наемане на служители, обучение, управление на графици, управление на посещаемостта и заплащането, оценка на персонала и други. HRM софтуерът помага на ръководителите на човешки ресурси в широк спектър от отрасли да рационализират работните процеси по отношение на човешките ресурси, да насърчават корпоративните комуникации и социалното сътрудничество, да проследяват задачите и да намаляват вероятността за допускане на грешки.

Ползи

Подобрява производителността на HR отдела

Пести време и пари

Позволява контролиран достъп до широк информационен поток

Подобрява комуникацията и колаборацията

Намалява риска

Повишава организираността и отчетността

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!