Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

CRM


Управление на взаимоотношенията с клиенти

Оборудвайте екипа си с най-добрите инструменти за успех в продажбите и открийте най-ценните си клиенти

    CRM (Customer relationship management) е решение за управление на взаимоотношенията и взаимодействията със съществуващи и потенциални клиенти, като основната цел е подобряване на бизнес отношенията. CRM помага на компаниите да подобрят връзката със своите клиенти, да рационализират процесите и да повишат рентабилността.

    CRM ви помага да поддържате по-добър процес на продажби - с отчетност на всички резултати и представяне на пълната история, повишено сътрудничество, лесно и организирано въвеждане на информация, автоматизация и анализ на продажбите. CRM ще даде на всеки служител достатъчно информация, за да осигури ефективно и адекватно обслужване на клиентите, дори и през първия си работен ден.

Ползи

Подобрява обслужването на съществуващи клиенти

Повишава ефективността на екипа

Проследява за потенциалните клиенти и сделки

Пълна история на всички контакт, събрана на едно място

Организира и контролира дейностите в маркетинговия отдел

Намалява времето за обработка на заявките

Помага при взимане на решения, чрез изготвяне на анализи и статистики

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си!