Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

VPNaaS


Виртуална частна мрежа като услуга

     Виртуалната частна мрежа (VPN) ви помага да осигурите и настроите висока достъпност за вашите приложения и услуги, като обхващате вътрешна мрежа от няколко различни центрове за данни и дори места в различни облаци.

Ползи

Елиминира необходимостта от инвестиции в хардуер, софтуер и работна сила в областта на ИТ

Осигурява висока наличност чрез архивиране, с цел осигуряване на непрекъснатост

Осигурява отдалечен достъп до фирмения вътрешен имейл и интернет

Увеличава производителността на работните процеси

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си!