Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Виртуална частна мрежа като услуга

Cloud services

Виртуална частна мрежа като услуга

  VPN или „виртуална частна мрежа“ е група компютри или дискретни мрежи, свързани заедно през публична мрежа като интернет. VPN обезпечава свързаността на вашия компютър към интернет, за да се увери, че всички данни, които сте получили или изпратили са криптирани и скрити.

Виртуалната частна мрежа (VPN) ви помага да осигурите и настроите висока достъпност за вашите приложения и услуги, като обхващате вътрешна мрежа от няколко различни центрове за данни и дори места в различни облаци.

Ползи

Елиминира необходимостта от инвестиции в хардуер, софтуер и работна сила в областта на ИТ

Осигурява висока наличност чрез архивиране, с цел осигуряване на непрекъснатост

Осигурява отдалечен достъп до фирмения вътрешен имейл и интернет

Увеличава производителността на работните процеси

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!