Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Облачно съхранение


Блоково и обектно съхранение

(Block & Object storage)

    Гъвкавото и мащабируемо съхранение на данни е основно изискване за повечето приложения и услуги, които се разработват със съвременни техники и инструменти. Независимо дали съхраняват големи или малки количества: изображения, видеоклипове или текстове, разработчиците на приложения се нуждаят от решение за съхранение и архивиране на цялостното потребителско съдържание, резервни копия и други.

    Блоковото съхранение ("Block storage") представлява традиционно устройство за съхранение на блокове ("block storage device") с всякакъв размер, което можете да прикрепите към виртуалната си машина. Можете да го форматирате с файлова система и да съхранявате файлове върху него, да комбинирате множество устройства в RAID масив или да конфигурирате база данни, за да пишете директно в блоковото устройство ("block device"), като изцяло избягвате режийните на файловата система.

 Обектното съхранение ("Object storage") представлява съхранението и извличането на неструктурирани данни и метаданни с помощта на HTTP приложно-програмен интерфейс ("API"). Вместо да разбиваме файловете на блокове, за да ги съхраняваме на диск, използвайки файлова система, ние се работим с цели обекти, съхранени в мрежата. Тези обекти могат да бъдат графичен файл, логове, HTML файлове или всякакви самостоятелни петна от байтове ("self-contained blob of bytes"). Те са неструктурирани, защото няма конкретна схема или формат, които да следват.

Ползи

С блоковото съхранние ("block storage") лесно можете да правите моментно копие ("snapshot") на цялото устройство, с цел архивиране на данните

Устройствата за блоково съхранение ("Block storage devices")  могат лесно да бъдат преоразмерявани

Можете лесно да отделяте и премествате блок устройства за съхранение ("block storage devices") между машините

Блок устройствата ("block devices") са широко поддържани. Всеки програмен език може лесно да чете и пише файлове

Разрешенията за файлова система и контролите за достъп са добре разпространени и познати

Блок устройствата ("block devices") предоставят ниски латенции на I/О, което ги прави подходящи за бази данни.

При обектното съхранение ("object storage"), плащате само за това, което използвате

Не е нужно да поддържате твърди дискове и RAID масиви, тъй като това се извършва от доставчика на услугата

Обектно съхранение ("Object storage") може да удовлетворява както скромни нужди, така и необходимостта от интензивна работа

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!