Облачно съхранение


Блоково и обектно съхранение

(Block & Object storage)

    Гъвкавото и мащабируемо съхранение на данни е основно изискване за повечето приложения и услуги, които се разработват със съвременни техники и инструменти. Независимо дали съхраняват големи или малки количества: изображения, видеоклипове или текстове, разработчиците на приложения се нуждаят от решение за съхранение и архивиране на цялостното потребителско съдържание, резервни копия и други.

    Блоковото съхранение ("Block storage") представлява традиционно устройство за съхранение на блокове ("block storage device") с всякакъв размер, което можете да прикрепите към виртуалната си машина. Можете да го форматирате с файлова система и да съхранявате файлове върху него, да комбинирате множество устройства в RAID масив или да конфигурирате база данни, за да пишете директно в блоковото устройство ("block device"), като изцяло избягвате режийните на файловата система.

 Обектното съхранение ("Object storage") представлява съхранението и извличането на неструктурирани данни и метаданни с помощта на HTTP приложно-програмен интерфейс ("API"). Вместо да разбиваме файловете на блокове, за да ги съхраняваме на диск, използвайки файлова система, ние се работим с цели обекти, съхранени в мрежата. Тези обекти могат да бъдат графичен файл, логове, HTML файлове или всякакви самостоятелни петна от байтове ("self-contained blob of bytes"). Те са неструктурирани, защото няма конкретна схема или формат, които да следват.

Ползи

С блоковото съхранние ("block storage") лесно можете да правите моментно копие ("snapshot") на цялото устройство, с цел архивиране на данните

Устройствата за блоково съхранение ("Block storage devices")  могат лесно да бъдат преоразмерявани

Можете лесно да отделяте и премествате блок устройства за съхранение ("block storage devices") между машините

Блок устройствата ("block devices") са широко поддържани. Всеки програмен език може лесно да чете и пише файлове

Разрешенията за файлова система и контролите за достъп са добре разпространени и познати

Блок устройствата ("block devices") предоставят ниски латенции на I/О, което ги прави подходящи за бази данни.

При обектното съхранение ("object storage"), плащате само за това, което използвате

Не е нужно да поддържате твърди дискове и RAID масиви, тъй като това се извършва от доставчика на услугата

Обектно съхранение ("Object storage") може да удовлетворява както скромни нужди, така и необходимостта от интензивна работа

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече. Съгласен съм