Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Публичен облак


Публичен облак

  Публичният облак на АлтСкейл предоставя достъп до наличните ресурси за обществеността чрез интернет.  Под ресурси се има предвид всякакви облачни изчисления, облачно съхранение на данни, приложения и други. Публичния облак позволява мащабируемост и споделяне на ресурси, които иначе не биха били възможни за постигане на успех на една организация.

    АлтСкейл приема сигурността много сериозно. Стриктните правила защитават достъпа на данните на потребителите до други наематели в облака. За да получат достъп до допълнителни нива на сигурност, организациите могат да използват решенията за обществен облак в хибридизирана среда.

Ползи

Замяна на инвестиционните с оперативни разходи

По-ниски разходи за електроенергия

Сигурност и защита на вашите ресурси

Спестявате разходи за поддръжка

Получете висока скалируемост и надеждност

Възможност за персонализиране на облачната среда

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си!