Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Частен облак


Частен облак   

       Частният облак е специален модел на изчислителни облаци, който включва отделна и сигурна среда, базирана на облак, в която може да работи само определен клиент. Той осигурява изчислителна мощ като услуга във виртуализирана среда, като използва базов ресурс от физически изчисления. В частния модел, облакът е достъпен само от една организация, което  й осигурява по-голям контрол и поверителност.

     АлтСкейл може да проектира и изгради ваш собствен частен облак, включващ сървър и мрежов хардуер, мрежова топология, управление на облака, съхранение в облак, възможност за мониторинг и висока достъпност. Може да обмислите изграждането на частен облак, ако нуждите Ви от ИТ инфраструктура не могат да бъдат изцяло задоволени от публичен облак, като този, предоставен от AltScale. Нашите експерти са готови да анализират вашите изисквания и да внедрят решение за облака, което отговаря най-добре на вашите нужди и бюджет.

    След като бъде внедрен, АлтСкейл може да управлява вашия облак на абонаментен принцип. Това допълнително спестява разходи и гарантира, че ще получите възможно най-високо качество на услугата, тъй като нашият персонал е обучен в изграждането и поддържането на мащабируема инфраструктура. Можем също да осигурим сигурни решения за хибридни облаци, които да комбинират предимствата както на частни, така и на обществени облаци.

Ползи

Персонализиране на облачната среда

По-голяма защита на вашите ресурси

Споделяне на ресурси сред голям брой потребители

Гъвкавост и мащабируемост, които отговарят на вашите изисквания

Вие контролирате честотата на архивиране и възстановяване

Подобрява разпределението на ресурсите

Повече контрол върху данните ви

Мрежата е по-устойчива на индивидуалните неуспехи

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си! Един безплатен месец!