Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Управление на облак


Управление на облак

Фокусирайте се върху онова, което умеете най-добре

     Всеки облак трябва да бъде управляван от някого, така че всяка компания е изправена пред две основни възможности:

  1. Да управлява облака си самостоятелно, наемайки и обучавайки експерти, които да изпълняват всички сложни задачи, необходими за управление на облачната инфраструктура, инструменти и приложения.

  2. Може да използва доверен доставчик, който да управлява целия или част от облака - Управление на облак. Това е услуга, която позволява на бизнеса да се възползва от силата на изчислителните облаци без необходимостта да стане експерт по всичко. Фирмите, които използват управляван облак, по-успешно могат да се съсредоточат върху основната си дейност. 

    Това което ние можем да ви предложим е възмойността да спестите време и пари за придобиване на опит. Нашият екип управлява не само компютрите, хранилищата, мрежите и операционните системи на клиентите, но и сложните инструменти и приложения, които се изпълняват на тази инфраструктура. Управляваният облак позволява на всеки клиент да избира кои ИТ функции желае да управлява вътрешно, като остава всичко останало на нас.

Ползи

 

Печелите повече свободно време и ресурси, които да насочите към развитието на пазара

Пестите разходи за ИТ специалисти

Предвидими месечни разходи

Намалявате риска за неуспех, получавайки 24/7 (денонощна) поддръжка

Непрекъснат мониторинг и навременна реакция

По-добър контрол върху нивата на обслужване, производителността и поддръжката

Използвате технология, която има дългосрочно бъдеще

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си!