Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

LBaaS


Разпределение на натоварването като услуга

     Ролята на "load balancer" е да разпределя клиентски заявки в целия пул от сървъри, включително пренасочване на заявки, когато даден член от групата не успее за изпълни дадена заявка. LBaaS използва средства, които управляват конфигурацията на HAProxy и HAProxy daemon. Тези "load balancers" базирани на HAProxy имат мрежов достъп до клиентите и сървърите-членове, които отговарят на заявките на клиентите, като изискват и получават и IP адреси на Neutron мрежи.

Ползи

LBaaS позволява контрол на натоварването

LBaaS съдейства за смекчаване на DoS атаките

LBaaS гарантира, че входящите заявки се насочват към един и същ потребител в рамките на множество случаи

LBaaS осигурява балансиране на товара при поискване в случаите на измерими ресурси в облака

Извършвате оперативни ежемесдчни плащания

Използвайте нашите възможности да подобрите бизнеса си!