Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Наличност

      Наличност

     Облачните услугите на АлтСкейл работят с по-висока от 99,9% наличност, което е възможно благодарение на съвременните хардуерни и софтуерни компоненти, използвани в облака на АлтСкейл. Облакът е създаден въз основа на принципа на липса на единична точка на повреда, като се започне от отделните сървърни дискове и мрежови връзки по пътя към отдалечено разположения център за данни.


     Локация

     Физическата инфраструктура на АлтСкейл е разположен в София и е свързана с независими високоскоростни интернет канали, които притежават най-високото номинално захранване. Това предоставя възмойност на клиентите да внедряват и управляват високодостъпни приложения и софтуерни услуги.


    Облачно управление

   Облакът на АлтСкейл използва OpenStack (http://www.openstack.org/) за своята система за управление на облака. АлтСкейл е проектирала своето OpenStack приложение, използвайки най-съвременните подходи за висока достъпност. Контролните и виртуалните мрежови услуги се изпълняват в съответствие с високо надежден (HA) модел, който позволява на контролните услуги да продължат да работят в условията на откази на ниво устройство, мрежа или възел.


    Съхранение

    АлтСкейл използва Ceph (http://ceph.com/) като консолидирано хранилище, което осигурява блоково и обектно съхранение. Ceph е софтуер с отворен код, дефиниран като система за съхранение. Ceph осигурява автоматизирано балансиране на натоварването от евентиален срив за максимална производителност и наличност. Той копира данните на сървърите, като по този начин допълнително подобрява защитата и достъпността на данните.


    Работа в мрежата

     Мрежата за данни на АлтСкейл е базирана на високопроизводителни ключове, управлявани от Cisco Enterprise, в обширната топология. Всеки сървър е свързан с множество мрежови връзки, използващи LACP за максимална производителност и наличност на мрежата.


    Сървъри

    АлтСкейл използва най-съвременните сървъри с многоядрени процесори и памет, защитена с ECC. Сървърите са снабдени с много-терабайтови SATA твърди дискове от корпоративен клас.