Наличност

      Наличност

     Облачните услугите на АлтСкейл работят с по-висока от 99,9% наличност, което е възможно благодарение на съвременните хардуерни и софтуерни компоненти, използвани в облака на АлтСкейл. Облакът е създаден въз основа на принципа на липса на единична точка на повреда, като се започне от отделните сървърни дискове и мрежови връзки по пътя към отдалечено разположения център за данни.


     Локация

     Физическата инфраструктура на АлтСкейл е разположен в София и е свързана с независими високоскоростни интернет канали, които притежават най-високото номинално захранване. Това предоставя възможност на клиентите да внедряват и управляват високодостъпни приложения и софтуерни услуги.


    Облачно управление

   Облакът на АлтСкейл използва OpenStack (http://www.openstack.org/) за своята система за управление на облака. АлтСкейл е проектирала своето OpenStack приложение, използвайки най-съвременните подходи за висока достъпност. Контролните и виртуалните мрежови услуги се изпълняват в съответствие с високо надежден (HA) модел, който позволява на контролните услуги да продължат да работят в условията на откази на ниво устройство, мрежа или възел.


    Съхранение

    АлтСкейл използва Ceph (http://ceph.com/) като консолидирано хранилище, което осигурява блоково и обектно съхранение. Ceph е софтуер с отворен код, дефиниран като система за съхранение. Ceph осигурява автоматизирано балансиране на натоварването от евентуален срив за максимална производителност и наличност. Той копира данните на сървърите, като по този начин допълнително подобрява защитата и достъпността на данните.


    Работа в мрежата

     Мрежата за данни на АлтСкейл е базирана на високопроизводителни ключове, управлявани от Cisco Enterprise, в обширната топология. Всеки сървър е свързан с множество мрежови връзки, използващи LACP за максимална производителност и наличност на мрежата.


    Сървъри

    АлтСкейл използва най-съвременните сървъри с многоядрени процесори и памет, защитена с ECC. Сървърите са снабдени с много-терабайтови SATA твърди дискове от корпоративен клас.

 

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече. Съгласен съм