Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

За нас

      АлтСкейл предлага универсални и адаптивни облачни услуги, които отговарят на специфичните нужди на нашите уникални клиенти. Компанията е изградила своя облак, използвайки най-новите постижения в мулти-тенант облачната архитектура, позовавайки се на хардуер, мрежови технологии, сигурност, виртуализация и технология за управление. Физическата инфраструктура е позиционирана в независим център за данни клас "Tier 3" в София, България, ЕС.

  АлтСкейл предоставя 24-часово обслужване за своите клиенти. Услугите за професионално управление на облак са достъпни за клиенти, които се нуждаят от помощ при прехода към "облани среди" или от оперативно управление на облачните си ресурси. АлтСкейл предоставя редица конфигурации на облачни сървъри, които могат да отговорят на нуждите както на физически, така и на юридически лица, опериращи в различни отрасли. Компанията използва Linux KVM като технология за виртуализация на хипервайзора.

Идентичност

Ценности

 

  • Иновативност и адаптивност – в един динамично развиващ се технологичен свят, това значи да оцелееш и да успееш.

  • Удовлетворение – удовлетворението както на потребители, така и на собствениците/служителите ни, е стимулът да продължаваме да работим успешно.

  • Конкурентоспособност – да сме крачка пред конкурентите ни прави предпочитан доставчик.

  • Значимост и полезност – да сме значими и полезни ни носи лична удовлетвореност и мотивация да продължаваме напред.

Мисия

     Мисията ни е да сме полезни за общество, като носим удовлетворение както на потребителите, така и на собствениците/служителите. Стремим се да предоставяме оптимални, висококачествени технологични решения, съобразени с нуждите на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

    Нашата роля е да задоволяваме нуждите на потребителите, като целим да не нарушаваме благосъстоянието на околния свят. Успяваме да постигнем всичко това благодарение на служителите и собствениците, които подкрепят ценностната система на компанията и работят за нейното развитие.

 Развивайки нашите умения и опит в информационните технологии, ние спомагаме както за индивидуалния растеж на служителите ни, така и за увеличаване на познанията на потребителите в една актуална и развиваща се област.

     Мисията ни е да подпомогнем оптимизацията и автоматизацията на всички нива, като създаваме по-висок комфорт и стандарти на работа.

Визия

 

  • Визията ни е да повишим информираността на крайните потребители и да стимулираме използването на облачните технологии на фирмено и индивидуално ниво.

 

  • Динамично променящите се технологии засилват стремежа ни за повишаване на гъвкавостта и адаптацията ни.

 

  • По отношение на фирменото израстване се стремим да сме актуални и да навлезем в Blockchain индустрията, подпомагайки развитието й.

Нашият Екип

Екипът ни е изграден от специалисти в различни области

Кариери

Ако искате да се присъедините към нашия екип, вижте отворените позиции